Výber video-kurzov

Filtrovať výber kurzov:

1 kredit

 / 

65 min
€ 0,00
1 kredit

 / 

60 min
€ 9,99

Všetky video kurzy

Zrušiť všetky filtre

Vami vyfiltrované kurzy

Zdravie a krása sestry

Grich, Knap, Rozborilová

Zdravé telo. Zdravá myseľ. Zdravý duch.

1 kredit / 65 min
€ 0,00

Pozrieť kurz
X6

Kolekcia X6

 • Placenta a pupočník
 • Respiračná insuficiencia
 • Hromadné nešťastie, triedenie ranených, polytrauma
 • Diabetes mellitus – od A po Z
 • Efektívna organizácia práce sestry a lekára v ambulancii

6 kreditov - najvýhodnejšie
€ 47,94

Pozrieť kolekciu
L

Balíček L

 • Diabetes mellitus - od A po Z
 • Efektívna organizácia práce sestry a lekára v ambulancii

3 kredity - zvýhodnené
€ 26,97

Pozrieť balíček
K

Balíček K

 • Placenta a pupočník
 • Respiračná insuficiencia
 • Hromadné nešťastie, triedenie ranených, polytrauma

3 kredity - zvýhodnené
€ 26,97

Pozrieť balíček

Hromadné nešťastie, triedenie ranených, polytrauma

PhDr. Jana Fabianová

sestra na urgentnom príjme, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice

1 kredit / 65 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Respiračná insuficiencia

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP Košice

1 kredit / 67 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Placenta a pupočník

MUDr. Zuzana Ballová

lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s.

1 kredit / 60 min
€ 9,99

Pozrieť kurz
X5

Kolekcia X5

 • Poruchy menštruačného cyklu
 • Anémie
 • Nové technológie v diabetológii
 • Edukácia pacienta s artériovou hypertenziou, obezitou
 • Ako neurobiť chybu pri práci sestry v ambulancii
 • Skríning demencie v ambulancii všeobecného lekára – MoCa test

6 kreditov - najvýhodnejšie
€ 47,94

Pozrieť kolekciu
X4

Kolekcia X4

 • Zvládanie konfliktov v práci
 • Dekubity – možnosti liečby
 • Stres na pracovisku
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc
 • Tuberkulóza
 • Imobilizačné techniky

6 kreditov - najvýhodnejšie
€ 47,94

Pozrieť kolekciu
J

Balíček J

 • Edukácia pacienta s artériovou hypertenziou, obezitou
 • Ako neurobiť chybu pri práci sestry v ambulancii
 • Skríning demencie v ambulancii všeobecného lekára

3 kredity - zvýhodnené
€ 26,97

Pozrieť balíček

Zrušiť všetky filtre