Výber video-kurzov

Filtrovať výber kurzov:

1 kredit

 / 

60 min
€ 9,99
1 kredit

 / 

63 min
€ 9,99

Všetky video kurzy

Zrušiť všetky filtre

Vami vyfiltrované kurzy

Imobilizačné techniky

Mihoková, Maďarová, Fabianová

Tri lektorky – sestry priamo z praxe - prinášajú vysoko praktické informácie.

1 kredit / 63 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Tuberkulóza

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP Košice

1 kredit / 60 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Chronická obštrukčná choroba pľúc

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP Košice

1 kredit / 65 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Diabetes mellitus - od A po Z

MUDr. Miroslav Paľko

I. interná klinika a OLV, Univerzitná nemocnica L.P. Košice

2 kredity / 120 min
€ 19,99

Pozrieť kurz
G

Balíček G

  • Stres na pracovisku
  • DEKUBITY - možnosti liečby
  • Zvládanie konfliktov v praci

3 kredity - zvýhodnené
€ 26,97

Pozrieť balíček

Stres na pracovisku

Mgr. Vasilišinová, Dr Bersihand

sestra v odbornej ambulancii

1 kredit / 62 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Dekubity - možnosti liečby

MUDr. Róbert Kilík, PhD.

chirurg, I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

1 kredit / 65 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Zvládanie konfliktov v práci

Dr Bersihand, Mgr. Vasilišinová

súkromný psychiater, www.bersihand.sk

1 kredit / 70 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Čo s depresiou a úzkosťou

Dr. Ing. Monika Bersihand MBBS AKC MRCPsych

súkromný psychiater, členka Royal College of Psychiatrists in London

2 kredity / 120 min
€ 19,99

Pozrieť kurz

Všetko o odbere krvi

Mgr. Michaela Macichová, PhD.

pedagóg, laborant, audítor

1 kredit / 60 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Zrušiť všetky filtre