Výber video-kurzov

Filtrovať výber kurzov:

3 kredit

 / 

€ 26,97
1 kredit

 / 

63 min
€ 9,99
3 kredit

 / 

€ 26,97
1 kredit

 / 

74 min
€ 9,99
1 kredit

 / 

65 min
€ 9,99

Všetky video kurzy

Zrušiť všetky filtre

Vami vyfiltrované kurzy

Dekubity - možnosti liečby

MUDr. Róbert Kilík, PhD.

chirurg, I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

1 kredit / 65 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Zvládanie konfliktov v práci

Dr Bersihand, Mgr. Vasilišinová

súkromný psychiater, www.bersihand.sk

1 kredit / 70 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Všetko o odbere krvi

Mgr. Michaela Macichová, PhD.

pedagóg, laborant, audítor

1 kredit / 60 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Prvá pomoc

Bc. Ján Oršoľa

záchranár, lektor Červeného kríža

1 kredit / 74 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Zrušiť všetky filtre