Syndróm vyhorenia počas pandémie COVID-19

Syndróm vyhorenia počas pandémie COVID-19

Syndróm vyhorenia počas pandémie COVID-19 sa stal závažnou témou pre mnoho ľudí.
Mnohí ľudia pracujú výrazne viac hodín ako pred pandémiou, často z domu, čo môže viesť k zvýšenému stresu a únave. Okrem toho, stres spôsobený pandémiou COVID-19, ako aj obmedzenia a obavy, ktoré s ňou súvisia, môžu tiež prispieť k vzniku syndrómu vyhorenia.

Identifikácia syndrómu vyhorenia spočíva v rozpoznaní určitých príznakov, ktoré môžu zahŕňať únavu, nespavosť, podráždenosť, zníženú produktivitu a pocit depresie. Tieto príznaky môžu byť zvlášť výrazné v prípade, že sa venujete práci na plný úväzok alebo sa snažíte zvládnuť viacero zodpovedností naraz. Identifikácia týchto príznakov je prvým krokom k zvládnutiu syndrómu vyhorenia.