Maximálna spokojnosť,
ďakujem opäť celému tímu lekárov a sestier a všetkým,
ktorí sa podieľajú na tvorbe týchto skvelých webinárov.