sestra na urgentnom príjme, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice