Výber video-kurzov

Filtrovať výber kurzov:

1 kredit

 / 

63 min
€ 4,99
1 kredit

 / 

77 min
€ 4,99

Všetky video kurzy

Zrušiť všetky filtre

Vami vyfiltrované kurzy

J

Balíček J

 • Edukácia pacienta s artériovou hypertenziou, obezitou
 • Ako neurobiť chybu pri práci sestry v ambulancii
 • Skríning demencie v ambulancii všeobecného lekára

3 kredity, Zľava -16%
€ 12,49

Pozrieť balíček

Práca sestry v ambulancii VLD pri manažmente dyslipidémií

MUDr. Bc. Juraj Kobyľák

Člen Prezídia AVLS, lektor Akadémii medicíny, práva a manažmentu Všeobecný lekár pre dospelých, JKlinik s.r.o. Ružomberok

1 kredit / 61 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Efektívna organizácia práce sestry a lekára v ambulancii

MUDr. Lenka Szwanczar Tomková

VLD, členka Výboru Kongresu SVLS

1 kredit / 63 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Skríning demencie v ambulancii všeobecného lekára - MoCa test

MUDr. Xénia Wöstmann

VLD, vedecký sekretár SVLS, členka Výboru SVLS

1 kredit / 61 min
€ 4,99

Pozrieť kurz
I

Balíček I

 • Poruchy menštruačného cyklu
 • Anémie
 • Nové technológie v diabetológii

3 kredity, Zľava -16%
€ 12,49

Pozrieť balíček

Ako neurobiť chybu pri práci sestry v ambulancii

MUDr. Anna Repovská

VLD, členka Dozornej rady SVLS

1 kredit / 61 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Edukácia pacienta s artériovou hypertenziou, obezitou

MUDr. Michal Jenčo

Všeobecný lekár pre dospelých

1 kredit / 64 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Nové technológie v diabetológii

MUDr. Miroslav Paľko

I. interná klinika a OLV, Univerzitná nemocnica L.P. Košice

1 kredit / 65 min
€ 4,99

Pozrieť kurz
H

Balíček H

 • Chronická obštrukčná choroba pľúc
 • Tuberkulóza
 • Imobilizačné techniky

3 kredity, Zľava -16%
€ 12,49

Pozrieť balíček

Anémie

Doc.Hulíková PhD., Mgr.Macichová PhD.

viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu, primárka Centra hemostázy a trombózy

1 kredit / 70 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Poruchy menštruačného cyklu

MUDr. Zuzana Ballová

lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s.

1 kredit / 60 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Imobilizačné techniky

Mihoková, Maďarová, Fabianová

Tri lektorky – sestry priamo z praxe - prinášajú vysoko praktické informácie.

1 kredit / 63 min
€ 4,99

Pozrieť kurz
G

Balíček G

 • Stres na pracovisku
 • DEKUBITY - možnosti liečby
 • Zvládanie konfliktov v praci

3 kredity, Zľava -16%
€ 12,49

Pozrieť balíček

Tuberkulóza

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP Košice

1 kredit / 60 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Chronická obštrukčná choroba pľúc

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP Košice

1 kredit / 65 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Diabetes mellitus - od A po Z

MUDr. Miroslav Paľko

I. interná klinika a OLV, Univerzitná nemocnica L.P. Košice

2 kredit / 120 min
€ 9,99

Pozrieť kurz
F

Balíček F

 • Intenzívna medicína pre všetky sestry
 • Získaná hemofília – komplexný pohľad
 • POST Covid syndróm

3 kredity, Zľava -16%
€ 12,49

Pozrieť balíček

Stres na pracovisku

Mgr. Vasilišinová, Dr Bersihand

sestra v odbornej ambulancii

1 kredit / 62 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Dekubity - možnosti liečby

MUDr. Róbert Kilík, PhD.

chirurg, I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

1 kredit / 65 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Zvládanie konfliktov v práci

Dr Bersihand, Mgr. Vasilišinová

súkromný psychiater, www.bersihand.sk

1 kredit / 70 min
€ 4,99

Pozrieť kurz
E

Balíček E

 • Rany pri úrazových stavoch
 • Psychosociálne aspekty zdravotnej starostlivosti

3 kredity, Zľava -16%
€ 12,49

Pozrieť balíček

Intenzívna medicína pre všetky sestry

MUDr. Monika Grochová, PhD.

odborná asistentka a lekárka I.KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice

1 kredit / 60 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Získaná hemofília - komplexný pohľad

Doc.Hulíková PhD., Mgr.Macichová PhD.

viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu, primárka Centra hemostázy a trombózy

1 kredit / 60 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Psychosociálne aspekty zdravotnej starostlivosti

MUDr. Monika Grochová, PhD.

odborná asistentka a lekárka I.KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice

2 kredit / 120 min
€ 9,99

Pozrieť kurz
D

Balíček D

 • Hojenie rán
 • Deti a šport

3 kredity, Zľava -16%
€ 12,49

Pozrieť balíček

Rany pri úrazových stavoch

PhDr. Jana Fabianová

sestra na urgentnom príjme, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice

1 kredit / 60 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

POST Covid syndróm

R.Hako, M.Varga, F.Mohnyánszki

prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a UNLP Ke

1 kredit / 76 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Hojenie rán

MUDr. Róbert Kilík, PhD.

chirurg, I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice.

2 kredit / 120 min
€ 9,99

Pozrieť kurz
C

Balíček C

 • Krvácanie – komplexná starostlivosť
 • Čo s depresiou a úzkosťou

3 kredity, Zľava -16%
€ 12,49

Pozrieť balíček

Deti a šport

MUDr. Drahomíra Schwartzová, PhD.

kardiológ pre deti a dorast

1 kredit / 77 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Čo s depresiou a úzkosťou

Dr. Ing. Monika Bersihand MBBS AKC MRCPsych

súkromný psychiater, členka Royal College of Psychiatrists in London

2 kredit / 120 min
€ 9,99

Pozrieť kurz

Krvácanie - komplexná starostlivosť

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu, primárka Centra hemostázy a trombózy

1 kredit / 80 min
€ 4,99

Pozrieť kurz
B

Balíček B

 • Prvá pomoc
 • Všetko o odbere krvi
 • Akútny koronárny syndróm

3 kredity, Zľava -16%
€ 12,49

Pozrieť balíček

Akútny koronárny syndróm

MUDr. Júlia Abu Zaid

lekárka VÚSCH Košice, a.s.

1 kredit / 60 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Všetko o odbere krvi

Mgr. Michaela Macichová, PhD.

pedagóg, laborant, audítor

1 kredit / 60 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Prvá pomoc

Bc. Ján Oršoľa

záchranár, lektor Červeného kríža

1 kredit / 74 min
€ 4,99

Pozrieť kurz

Zrušiť všetky filtre