prednáška sa mi páčila , nič by som na nej nemenila