Vedúci lekár IVF, klinika asistovanej reprodukcie Reprofit