Člen Prezídia AVLS, lektor Akadémii medicíny, práva a manažmentu
Všeobecný lekár pre dospelých, JKlinik s.r.o. Ružomberok