prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a UNLP Ke