I. interná klinika a OLV, Univerzitná nemocnica L.P. Košice